جنسیت

دکتر وحید دهقان منشادی

متخصص جراحی فک، دهان و صورت

دکتر هومن هوشنگی

متخصص جراحی فک و صورت

محمدرضا جان پور

فیزیوتراپی

دکتر بیتا جبلی

فوق تخصص مغز و اعصاب نوزادان،کودکان و نوجوانان|دکتر بیتا جبلی
دکتر مروجی ارتوپد

دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد حمید کرباسیان

متخصص جراحی عمومی

سید محمد قاسم شمس

دندانپزشکان

محمد قره گوزلو

متخصص بیماریهای کودکان

محمد فرخ سیر

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

محمد فراهانی

دندانپزشکان

محمد اسماعیل اکبری

متخصص جراحی عمومی

محمد اسلامی

دندانپزشکان

محمدحسین افتخاری

متخصص بیماریهای چشم

سید محمد دلیلی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

محمد بهناز

دندانپزشکان

محمد بابایی

متخصص طب کار

محمد عزیزخانی

متخصص طب مکمل
پیمایش به بالا