علی سیامک حبیبی معینی

  • 70 مشاهده

درباره  علی سیامک حبیبی معینی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی

زبان ها

تخصص (ها)

  • فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
  • متخصص بیماریهای داخلی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.