بیمارستان اختر

بیمارستان ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران - خیابان شریعتی -خیابان پل رومی- خیابان شریفی منش - بن بست آذر -بیمارستان اختر

بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوك سهرابی وقف هلال احمر گردیده است . ساختمان
مرکزي درسال 1332 تأسیس گردیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که داراي بخشهاي زایمان
،ارتوپدي ،دندانپزشکی ،چشم پزشکی ،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهاي شماره 1 و 2
1358 در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود مجموعاً با /3/ فرمانفرمائیان نیز که در تاریخ 15
ساختمان مرکزي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردیدوازاین تاریخ بانام
بیمارستان اختر با 13 تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی ، بهداري استان و بیمارستان
شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود 10390 مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردید .
پس از ادغام بهداري و دانشگاهها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحد
هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت . فعالیت اساسی و
عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدي می باشد .
با توجه به بازسازي هاي انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز گردید کلیه بخشهاي 1و 2و 3
بازسازي کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهاي استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس
دهی انجام وظیفه می نمایید

پزشکان مرتبط

بیمارستان طرفه

بیمارستان ها

بیمارستان طالقانی

بیمارستان ها

بیمارستان مدرس

بیمارستان ها

بیمارستان شهدای تجریش

بیمارستان ها

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان ها

بیمارستان کودکان مفید

بیمارستان ها

بیمارستان رازی

بیمارستان ها

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان ها
پیمایش به بالا