درباره کارجو

دکتر احمد عامری، در سال ۱۳۵۰ در کنکور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال ۱۳۶۶ فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی) گردیده و در همان سال به عنوان هیأت علمی و استادیار دانشگاه به استخدام بیمارستان فارابی در آمدند، در سال ۱۳۷۴ مدرک فوق تخصصی خود را از کشور ایرلند گرفتند و در سال ۱۳۹۴ نیز به مرتبه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیدند.

سمت های اجرایی گذشته:

معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاون امور دفاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و سرپرست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان همدان
رئیس بخش استرابیسم بیمارستان فارابی
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور
عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

<div>
<div>
<div> اقدامات در مطب</div>
<div>معاینات تشخیصی:
. انحراف چشم
. آب مروارید و آب سیاه
. التهاب‌های چشم
. بیماری‌های شبکیه، پلک و مجرای اشکی
تعیین و تجویز نمره عینک با استفاده از کامپیوتر</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>تجویز و Fit کردن لنزهای طبی و رنگی
استفاده از بوتاکس جهت:
. جوان‌سازی صورت
. درمان میگرن</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div> عضویت ها:
عضو سازمان نظام پزشکی عضو
انجمن بین‌المللی استرابیسم ISA</div>
<div>عضو انجمن استرابیسم اروپا ESA
عضو انجمن چشم پزشکی ایران IRSO
عضو سابق سازمان نظام پزشکی ایرلند</div>
</div>
</div>

موقعیت مکانی