دکتر ارزو میرافتابی

متخصص بیماریهای چشم
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

دکتر ارزو میرافتابی جراح و متخصص بیماریهای چشم فوق تخصص گلوکوم از دانشگاه UCLA از امریکا میباشد.او دارای رتبه یک در پزشکی عمومی و دارای رتبه برتر بورد تخصصی چشم پزشکی میباشد.دکتر ارزو میرافتابی جراح و متخصص بیماریهای چشم فوق تخصص گلوکوم از دانشگاه UCLA از امریکا میباشد.او دارای رتبه یک در پزشکی عمومی و دارای رتبه برتر بورد تخصصی چشم پزشکی میباشد. او در حال حاضر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشد.

موقعیت مکانی