احمدرشید فرخی

متخصص بیماریهای داخلی

درباره کارجو

متخصص بیماری های عفونی
متبحر در بررسی تب

موقعیت مکانی