جمشید باقری

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

کارگر شمالی ، نبش بزرگراه جلال آل احمد ، مرکز قلب تهران

پزشکان مرتبط

محمد علی یوسف نیا

متخصص جراحی عمومی

یاسر طلوعی تبار

متخصص جراحی عمومی

میثم مرتاضیان

متخصص جراحی عمومی

سهیل منصوریان

متخصص جراحی عمومی

شهرام ممتحن

متخصص جراحی عمومی

محمد رضا سعیدی

متخصص جراحی عمومی

محمد رییس زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حسین ماندگار

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا