سکینه بنی فاطمی

متخصص زنان، زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

بیمارستان محب کوثر،یوسف آباد،تهران،ایران
Scroll to Top