فرهاد همت خواه

متخصص طب مکمل

درباره کارجو

دکتر فرهاد همت خواه متخصص طب سوزنی — مترجم و مولف مجموعه کتابهاى راهنماى پزشکی خانواده — داراى دکتراى پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران — داراى مدرک بين المللى طب سوزني از چين مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى — عضو اصلى انجمن علمى طب سوزني ايران عضو آکادمی طب سوزني آمريکا

موقعیت مکانی