درباره کارجو

انجام کلیه جراحی های مرتبط با دهان، فک و صورت تحت بی حسی یا بی هوشی عمومی (حسب مورد) شامل: جراحی های زیبایی فک جراحی بینی جراحی کیست و تومورهای ناحیه فک و صورت درمان شکستگی های ناحیه صورت جرای دندانهای نهفته و ایمپلنت دندانی (کاشت) درمان شکاف کام و لب و آلوئول

موقعیت مکانی