سید عبدالحمید مقدسی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تقاطع خیابان کارگر شمالی و گمنام ، ضلع جنوب شرقی گمنام ، بالای داروخانه مهرگان

پزشکان مرتبط

محمدرضا مسجدی

متخصص بیماریهای داخلی

نادر رضایی

متخصص بیماریهای داخلی

سیروس شعبانی

متخصص بیماریهای داخلی

مهرداد سلوکی

متخصص بیماریهای داخلی

جلال حشمت نيا

متخصص بیماریهای داخلی

مرضیه پازوکی

متخصص بیماریهای داخلی

حمیدرضا ابطحی

متخصص بیماریهای داخلی

مهسا میردامادی

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا