سیدابوالقاسم رئیس سادات

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بلوارمیرداماد- خ شمس تبریزی جنوبی- کوی غفاری- پ ۳/۱ - کلینیک بیمارستان ایرانمهر

پزشکان مرتبط

مينو محرز

متخصص بیماریهای داخلی

جمال میرزایی

متخصص بیماریهای داخلی

مسعود مردانی

متخصص بیماریهای داخلی

پیام طبرسی

متخصص بیماریهای داخلی

نعمت اله جنیدی جعفری

متخصص بیماریهای داخلی

بهمن خالقیان

متخصص بیماریهای داخلی

سیدابوالقاسم رئیس سادات

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا