سیدابوالقاسم رئیس سادات

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بلوارمیرداماد- خ شمس تبریزی جنوبی- کوی غفاری- پ ۳/۱ - کلینیک بیمارستان ایرانمهر
Scroll to Top