سید احمدرئیس السادات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

درباره کارجو

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران

قائم مقام مرکز تحقیقات طب فیزیکی

موقعیت مکانی