احمدرضاجمشیدی

متخصص بیماریهای داخلی
0 تومان

درباره ارائه دهنده

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی در دانشگاه تهران از سال 1358-1367، دوره تخصصی داخلی از سال 1367-1371، فوق تخصص روماتولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، از سال 1373 تا 1375

سوابق پژوهشی و دانشگاهی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان های محل فعالیت
مرکز رماتیسم ایران و مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی

فوق تخصص
فوق تخصص روماتولوژی

موقعیت مکانی