اکبراخوان تفتی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان ولیعصر ، ضلع جنوبی میدان ونک ، نبش خیابان بیستم گاندی ، ساختمان پزشکان 20

پزشکان مرتبط

سهیلا پیرو

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

سیمین وحیدی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

محمد رنجبری

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

محمد جعفر کیانی

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

حسین کرمی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مریم تراب پرهیز

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

منصوره منصوری

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

اکبراخوان تفتی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)
پیمایش به بالا