علی باباشاهی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) کدپستی

پزشکان مرتبط

محمدعلی بیطرف

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مصطفی محسنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

صالح محبی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

محمد صمدیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

کاظم عباسیون

متخصص جراحی مغز و اعصاب

ابوالفضل رحیمی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مازیار آذر

متخصص جراحی مغز و اعصاب
پیمایش به بالا