علی حسنی

دندانپزشک

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بلوار آفریقا ، بین چهار راه جهان کودک و پل میرداماد ، برج نگین آفریقا ، واحد 802-طبقه 8

جراح دهان و فک و صورت
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
معاون رئیس انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران
تحصیلات
DMD، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد، ایران ۱۹۸۶
OMFS، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران. ۱۹۹۵

Scroll to Top