علیرضا استقامتی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

انتهای خ مطهری - قبل از دکتر شریعتی- گروه تخصصی ابن سینا - طبقه دوم

پزشکان مرتبط

محمد رضا ثنائی آشتیانی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد پژوهی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد امیدی

متخصص بیماریهای داخلی

مهرزادغلامپور

متخصص بیماریهای داخلی

جواد رضا باهوش

متخصص بیماریهای داخلی

حمیدرضا دهناد

متخصص بیماریهای داخلی

منوچهر خان نخجوانی

متخصص بیماریهای داخلی

مهناز لنکرانی

پیمایش به بالا