علی سیامک حبیبی معینی

متخصص بیماریهای داخلی

درباره کارجو

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی

موقعیت مکانی