داود فتحی هل آباد

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان مطهری - بین ولیعصر و میرزای شیرازی - خیابان عبادی - کلینیک بیمارستان توس

پزشکان مرتبط

حسین پورمحمودیان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

حمیدرضا ترابی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب

داود فتحی هل آباد

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

علیرضا یار احمدی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب
پیمایش به بالا