فرهاد شهرام

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان مطهری - نرسیده به سهروردی - ساختمان پزشکان ۱۴۲ - طبقه ۲

پزشکان مرتبط

نقی حسینعلی

متخصص بیماریهای داخلی

زهرا سلطانی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد سفید زاده

متخصص بیماریهای داخلی

نسرین فتاحی پور

متخصص بیماریهای داخلی

محمود اكبريان

متخصص بیماریهای داخلی

مهدی وجدانیان

متخصص بیماریهای داخلی

علی رضا رجایی

متخصص بیماریهای داخلی

فرناز ازهری

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا