فرناز ازهری

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان اتیه - طبقه منفی یک

سوابق تحصیلی :پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
فلوشیپ روماتولوژی دانشگاه فرانسه
سوابق علمی :شرکت در کنگره SFR روماتولوژي در فرانسه
عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها :عضو انجمن روماتولوژي فرانسه و ايران
عضو انجمن پزشکان تخصص داخلي ايران

پزشکان مرتبط

نقی حسینعلی

متخصص بیماریهای داخلی

زهرا سلطانی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد سفید زاده

متخصص بیماریهای داخلی

نسرین فتاحی پور

متخصص بیماریهای داخلی

محمود اكبريان

متخصص بیماریهای داخلی

مهدی وجدانیان

متخصص بیماریهای داخلی

علی رضا رجایی

متخصص بیماریهای داخلی

فرناز ازهری

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا