فاطمه قائم مقامی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر، پلاک 55، ساختمان شماره 103، طبقه دوم

فلوشیپ فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
متخصص زنان و زایمان از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1360)
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1356)
کارشناس برنامه “به خانه برمیگردیم”

پزشکان مرتبط

نادره بهتاش

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

میترا مدرس گیلانی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

سیده راضیه هاشمی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

فیروزه السادات هاشمی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

فاطمه قائم مقامی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

اعظم السادات موسوی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی
پیمایش به بالا