درباره کارجو

فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
بورد طب داخلی آمریکا (1351)
بورد فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم آمریکا (1353)
بورد پزشکی هسته ای آمریکا (1354)
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سرپرست بخش داخلی و رئیس بیمارستان آیت‌الله طالقانی 1358-1363
عضو و مشاور شورای عالی پزشکی وزارت بهداری 1358-1364
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1363
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1363-1369
مشاور وزیر بهداشت، درمان و أموزش پزشکی 1372-1376
رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 1368-1381
عضو شورای پژوهش های علمی کشور از 1369 تا کنون
مشاور سازمان جهانی بهداشت از 1369 تا کنون

 

  • رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
  • معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی
  • عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • رئیس انجمن متخصصین غده درون‌ریز ایران و مدیر مسئول نشریه مجله غده درون ریز و متابولیسم ایران

 

موقعیت مکانی