کاووس فیروزنیا

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد

پزشکان مرتبط

حسین قناعتی

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

حمیدرضاپور علی اکبر

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

هادی ملک

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

کاووس فیروزنیا

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

شهرام اخلاق پور

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای
پیمایش به بالا