حمید ارشدی

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

شهرک قدس - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - جنب بیمارستان اتیه - ساختمان پزشکان اتیه - طبقه 1

دکتر حمید ارشدی متولد: 1336 تهران دکترای پزشکی عمومی 1361 دانشگاه علوم پزشکی تهران ارولوژی اطفال ( کودکان ) از سال 1381 تا کنون نیمه اول سال 1361 پزشک عمومی شبکه بهداشتی ایلام 1389-1366 استادیار و از سال 1389 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384-1376 قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1376 تاکنون عضو هیئت ممتحنه ارتقاء ارولوژی، یک دوره عضویت هیئت بورد 1377-1376 عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن ارولوژی ایران از 1374عضو هیئت تحریری مجله ارولوژی ایران – از 1392 رئیس شاخه اطفال انجمن ارولوژی ایران از 02/1392 مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7عدد ISI کتاب: مبانی ارولوژی سال 1382 همکار گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران آنومالی های ادراری مثل هیپوسپاد تنگی های upj و uvj سنگ های ادراری تومورهای ادستگاه ادراری اختلالات عصبی مثانه

خدمات

 • جراحی ترمیمی هیپوسپادیاس
 • جراحی ترمیمی عوارض هیپوسپادیاس نظیر فیستول مجرا
 • اصلاح انحنای آلت و چرخش آن
 • اصلاح اندوسکوپیک برگشت ادراری
 • اصلاح برگشت ادراری با جراحی باز
 • جراحی تنگی محل اتصال حالب به لگنچه
 • جراحی تنگی محل اتصال حالب به مثانه
 • جراحی اندوسکوپیک دریچه پیشابراه (مجرای) خلفی
 • اصلاح تنگی مجرا
 • ترمیم جراحی هرنی (فتق)/ هیدروسل کشاله ران
 • جراحی عدم نزول بیضه
 • جراحی واریکوسل
 • تدبیر شب ادراری، بی اختیاری ادراری در کودکان و مثانه عصبی در کودکان
 • جراحی اندوسکوپیک یورتروسل
 • سنگ شکنی در کودکان

پزشکان مرتبط

سیدمحمد قهستانی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

محمد رنجبری

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

جواد غروبی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

حسین کرمی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

حمید ارشدی

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

فریدون خیام فر

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

امیرحسین محبوبی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

امیر حسین امیرزرگر

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)
پیمایش به بالا