حمیدرضا حقیقت خواه

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

درباره کارجو

فلوشیپ MRI از دانشگاه لندن
فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه شهید بهشتی
فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص رادیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

موقعیت مکانی