درباره کارجو

دکتر سید هبت الدین برقعی که متولد 5 مرداد سال 1321 از قم می باشد پس از اتمام تحصیلات ابتدایی خود در دبستان سنایی این شهر طی سال های 1327 تا 1333و تحصیلات متوسطه دردبیرستان ایرانشهر یزد در رشته طبیعی ، در سال 1339 با کسب رتبه ممتاز در کنکور ورودی تخصصی رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدند و در سال 1346از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند ، ایشان همچنین در سال 1352 نیز بورد تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کردند
وی تحصیلات تکمیلی خود را در سال 1976 در انستیتو سلطنتی گوش وگلو و بینی دانشگاه لندن و پس از آن در دپارتمان ENT دانشگاه هاروارد بوستون آمریکا تحصیلات فوق تخصصی گوش را در شاخه اتولوژی و نوراتولوژی در این دانشگاه به پایان رساندند.
مدیر گروه گوش وگلو وبینی و جراحی سروگردن دانشگاه علوم پزشکی تهران ، رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی ، دبیر هیأت بورد تخصصی رشته گوش و گلو وبینی ، رئیس جامعه علمی جراحان گوش و گلو و بینی و سروگردان ایران ، رئیس تدوین ارزشیابی برنامه دستیاری گوش و گلو وبینی ، عضو هیأت تحریریه مجلات آکتا مدیکا آمریکا ، مجله دانشکده علوم پزشکی تهران ، مجله علمی گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مجله توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مجله ادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مسئول زیر گروه رشته گوش و گلو و بینی و جراحی سرو گردن در فرهنگستان علو پزشکی ایران و عضو جامعه علمی HFS دانشگاه هاروارد آمریکا تنها بخشی از سمت های علمی و اجرایی دکتر برقعی بشمار می آید

موقعیت مکانی