حسین نداف نیا

متخصص هوشبری

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بزرگراه بسیج، سه راه تختی، خیابان هجرت، بیمارستان بعثت نیروی هوایی (نهاجا)

-فوق تخصص بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-گذراندن دوره TEG در کشور دانمارک

سابقه کاری:

– EDC دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۸

– رئیس بیمارستان چابهار از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۳

– رئیس بخش قلب بیمارستان هاشمی نژاد و محب مهر

– رئیس بیمارستان بعثت تهران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳

پزشکان مرتبط

ناهید عقدایی

متخصص هوشبری

مصطفی علوی

متخصص هوشبری

زهرا فریطوس

متخصص هوشبری

مهرداد هاشمی

متخصص هوشبری

محمد ضیاء توتونچی

متخصص هوشبری

محمد جواد مهربانیان

متخصص هوشبری

مهدی فیروزآبادی

متخصص هوشبری

رسول آذرفرین

متخصص هوشبری
پیمایش به بالا