جواد محمودی قرایی

متخصص اعصاب و روان
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکترای تخصصی رواپزشکی
استادیار بخش روانپزشکی بیمارستان روزبه

موقعیت مکانی