درباره کارجو

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکترای تخصصی رواپزشکی
استادیار بخش روانپزشکی بیمارستان روزبه

موقعیت مکانی