لیلا زینالی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

درباره کارجو

بیماری‌های عضلانی و اسکلتی، توانبخشی لگن و بی‌اختیاری ادرار

1379-1386
دوره پزشکی عمومی. دانشگاه علوم پزشکی قزوين
1386-1388
پزشك خانواده مركز بهداشتی آب بر. شهرستان طارم
1389-1392
دوره دستباری طب فيزیکی و توانبخشی . دانشگاه علوم پزشکی شيراز
1392-1394
اشتغال در بيمارستان شهيد بهشتی . شهر قم

موقعیت مکانی