محمود کریمی

متخصص بیماریهای داخلی

درباره کارجو

فوق تخصص در رشته ریه از دانشگاه شهید بهشتی سال 93
تخصص در رشته داخلی از دانشگاه یزد سال
متخصص بیماری‌های داخلی
فوق تخصص ریه
دارای رتبه سوم بورد فوق تخصص ریه
استادیار دانشگاه

موقعیت مکانی