محمودرضا اشرفی

متخصص بیماریهای کودکان

درباره کارجو

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
اخذ درجه تخصصی در رشته اطفال از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص رشته اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان مفید
عضو هیأت علمی و استاد گروه کودکان در بخش اعصاب کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان
استادیار نمونه دانشکده پزشکی در سال 1377
رتبه اول کشوری در فوق تخصص اعصاب کودکان 1380
عضویت در انجمن ها

عضو کمتیه بررسی پرونده بیمارستان – دارو درمان بیمارستان – خرید کتاب – امتحانات گروه – انتقال خون بیمارستان – کمیته فرهنگی بیمارستان
عضو کمیته تخصصی رشته کودکان و طرح سوال پره‌ انترنی
عضو شورای آموزشی بیمارستان از مهر 1380
مدیریت درمانگاه مرکز طبی کودکان
مدیریت کمیسیون امور آموزشی کارورزان و دانشجویان

موقعیت مکانی