مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران، ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین، خیابان عروجی یمارستان فیروز آبادی شهر ری

پزشکان مرتبط

ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی

زهرابدرخواهان

متخصص طب سالمندی

شیما رئیسی

متخصص طب سالمندی

راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی

مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

پریسا طاهري تنجاني

متخصص طب سالمندی

امیر رضاعرفا

متخصص طب سالمندی

احمددلبری

متخصص طب سالمندی
پیمایش به بالا