مرضیه پازوکی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

کارگر شمالی، خیابان شکراله (روبه روی مرکز قلب تهران)، پلاک 103، پلی کلینیک فوق تخصصی تهران، طبقه دوم ، واحد 5

پزشکان مرتبط

محمدرضا مسجدی

متخصص بیماریهای داخلی

نادر رضایی

متخصص بیماریهای داخلی

سیروس شعبانی

متخصص بیماریهای داخلی

مهرداد سلوکی

متخصص بیماریهای داخلی

جلال حشمت نيا

متخصص بیماریهای داخلی

مرضیه پازوکی

متخصص بیماریهای داخلی

حمیدرضا ابطحی

متخصص بیماریهای داخلی

مهسا میردامادی

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا