درباره کارجو

دكتر مسعود يغمايي‌ در سال‌ 1329 شمسی در شهرستان‌ خور و بيابانك‌ به‌ دنيا آمد.ايشان متخصص جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت از آمريكا است.وي‌ در حال‌ حاضر دانشيار و رئيس‌ بخش‌ جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي مي‌باشد. كتاب”جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌” ترجمه مسعود يغمايي، در دوره بيست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

مسعود يغمايي پس‌ از طي‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستان‌ وارد تحصيل‌ در مقاطع‌ دانشگاهي‌ شد و در سال‌ 1353 در رشتة‌ دندانپزشكي‌ از دانشگاه‌ تهران‌ فارغ‌ التحصيل‌ گرديد. وي‌ در سال‌ (1981. م) از آمريكا به‌ دريافت‌ تخصص‌ جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌ نايل‌ آمد.

دكتر يغمايي‌ در سال‌ 1361 به‌ استخدام‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌ درآمد و از آن‌ پس‌ تاكنون‌ در اين‌ دانشگاه‌ به‌ تدريس‌ اشتغال‌ دارد. وي‌ در حال‌ حاضر دانشيار و رئيس‌ بخش‌ جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌ دانشگاه‌ فوق‌ مي‌باشد. او همچنين‌ رئيس‌ انجمن‌ جراحان‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌ در ايران‌ در سالهاي‌ (79 – 77) بوده‌ است.

جوائز و نشانها : كتاب”جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌” ترجمه مسعود يغمايي، در دوره بيست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

موقعیت مکانی