معصومه مرادی

متخصص تغذیه.

درباره کارجو

دکتر معصومه مرادی – دکتر تغذیه و رژیم درمانی – نظام پزشکی ت-2542
دکترای حرفه ای تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدرس دانشگاه در رشته های تغذیه و رژیم درمانی
فعالیت در زمینه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال 1385
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حیطه تغذیه
انتشار مقالات علمی بین المللی در حوزه تغذیه و رژیم شناسی
عضو انجمن تغذیه ایران (اتا)
عضو پیوسته انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)
درمانگاه کیمیاگر پنجشنبه ها: بلوار فردوس غرب 44172220
رژیم غیرحضوری 09194820425

موقعیت مکانی