محمدرضا اشرافی

متخصص بیماریهای پوست

درباره کارجو

جناب آقای دکتر محمدرضا اشرافی متخصص پوست و مو هستند.
جناب آقای دکتر محمدرضا اشرافی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۷۹ اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی پوست و مو ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر محمدرضا اشرافی می باشد.

موقعیت مکانی