درباره کارجو

دکتر محمد رضا دل آرام متخصص جراحی لثه و ایمپلنت های دندانی و دارای عضویت در:

انجمن پریودونتیست های ایران

انجمن ایمپلنتولوژی ایران

انجمن آکادمی پریودونتولوژی آمریکا

انجمن آکادمی ایمپلنتولوژی آمریکا

دارای کورس جراحی های پیشرفته دهان از implantologie klinik در اولسبرگ آلمان

و نیز سخنران کنگره های دندانپزشکی

دارای مقالات علمی پژوهشی در ژورنال های داخلی و بین المللی

کلینیک تخصصی جراحی لثه و ایمپلنت دکتر دل آرام(با بیست سال سابقه) دارای محیطی استاندارد ، استریلیزاسیون مرکزی و تنها مرکز دارای اتاق عمل ویژه جراحی های پیشرفته دهان وایمپلنت می باشد

موقعیت مکانی