درباره کارجو

دكتر محمدرضا خليليان
– فوق تخصص قلب كودكان
– داراي بورد فوق تخصصي
– اينترونشنال کاردیولوژیست
– مشاور و سهامدار مرکز

موقعیت مکانی