محمد رضا ثنائی آشتیانی

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

فلکه اول صادقیه،بزرگراه کاشانی، ط فوقانی دندانپزشکی بهستان، شماره 110

پزشکان مرتبط

محمد رضا ثنائی آشتیانی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد پژوهی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد امیدی

متخصص بیماریهای داخلی

مهرزادغلامپور

متخصص بیماریهای داخلی

جواد رضا باهوش

متخصص بیماریهای داخلی

حمیدرضا دهناد

متخصص بیماریهای داخلی

منوچهر خان نخجوانی

متخصص بیماریهای داخلی

مهناز لنکرانی

پیمایش به بالا