محمد ابریشمی

متخصص بیماریهای چشم

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان مطهری (تخت طاووس)، نبش خیابان لارستان، پلاک 414، ساختمان380 اطبا، طبقه چهارم، واحد 10

پزشکان مرتبط

محمدحسین افتخاری

متخصص بیماریهای چشم

محمد ابریشمی

متخصص بیماریهای چشم

محسن بهمنی کشکولی

متخصص بیماریهای چشم

محمد طاهر رجبی

متخصص بیماریهای چشم

سلطان حسین سالور

متخصص بیماریهای چشم

امید صالح پور

متخصص بیماریهای چشم

عادل قاسم پور

متخصص بیماریهای چشم

ابوالفضل رحیمی

متخصص بیماریهای چشم
پیمایش به بالا