محمد کریمی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، بیمارستان نیکان

پزشکان مرتبط

محمد کریمی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب
پیمایش به بالا