درباره کارجو

فوق تخصص جراحی عروق،تروما و اندوواسکولار
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
عضو انجمن جراحان عروق
عضو شورای قطب ترومای کشور
دوره ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره تخصصی جراحی عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهدای تجریش
دوره فوق تخصصی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان شهدا

موقعیت مکانی