درباره کارجو

فارغ التحصیل دکتری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1350
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استاد بازنشسته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه اول گروه پزشکی جشنواره بین المللی خوارزمی
رتبه اول کنگره جراحی فک و صورت

عضویت در انجمن ها

  • عضو رسمی کالج بین المللی دندانپزشکی
  • عضو انجمن ارتودنتیست های اروپا
  • عضو انجمن ارتودنتیست های ایران
  • رئیس هیات مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران در سال های 1391-1386

موقعیت مکانی