مژگان بهزادی پور

متخصص اعصاب و روان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

پاسداران، خیابان دولت، دیباجی جنوبی، نبش رحمانی، پلاک 1

پزشکان مرتبط

ناصر مهاجرانی

متخصص اعصاب و روان

مژگان بهزادی پور

متخصص اعصاب و روان

سامرند سلیمی

متخصص اعصاب و روان

کامران عدلی

متخصص اعصاب و روان

بهنام اوحدی

متخصص اعصاب و روان

مهدی قاسمی

متخصص اعصاب و روان

آذر متین

متخصص اعصاب و روان

عارفه مطلع

متخصص اعصاب و روان
پیمایش به بالا