نسرین فتاحی پور

متخصص بیماریهای داخلی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان فرجام - نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس - پلاک 25 - ساختمان اشراق

پزشکان مرتبط

نقی حسینعلی

متخصص بیماریهای داخلی

زهرا سلطانی

متخصص بیماریهای داخلی

محمد سفید زاده

متخصص بیماریهای داخلی

نسرین فتاحی پور

متخصص بیماریهای داخلی

محمود اكبريان

متخصص بیماریهای داخلی

مهدی وجدانیان

متخصص بیماریهای داخلی

علی رضا رجایی

متخصص بیماریهای داخلی

فرناز ازهری

متخصص بیماریهای داخلی
پیمایش به بالا