فرزانه نیک نفس

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان ستار خان،بین چهار راه اسدی وخسرو ،ساختمان پزشکان سبز ،واحد18

دکتر فرزانه نیک نفس جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر نیک نفس در بخش زنان بیمارستان فوق تخصصی صارم فعالیت می کند.

خدمات مطب دکتر فرزانه نیک نفس
زایمان فیزیولوژیک و زایمان بی درد

تعیین جنسیت

آمادگی برای زایمان

مکمل های غذایی برای خانم های باردار

Scroll to Top