پریسا طاهري تنجاني

متخصص طب سالمندی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

پزشکان مرتبط

ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی

زهرابدرخواهان

متخصص طب سالمندی

شیما رئیسی

متخصص طب سالمندی

راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندی

مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

پریسا طاهري تنجاني

متخصص طب سالمندی

امیر رضاعرفا

متخصص طب سالمندی

احمددلبری

متخصص طب سالمندی
پیمایش به بالا