رامین کردی

متخصص طب ورزش

درباره کارجو

دکتر رامین کردی، متخصص پزشکی ورزشی ازانگلستان و فلوشیپ اینترونشن غیر جراحی ستون فقرات از دانشگاه استنفورد آمریکا

موقعیت مکانی